Assistència amb educadors

 

Cada vegada és més gran el nombre de gent que decideix adoptar un animal en comptes de comprar-lo. La part negativa la trobem en el fet que un gran nombre dels animals que són adoptats al CAAC de Barcelona acaben sent tornats al centre.

Aquesta circumstància es produeix quan sorgeixen dificultats en l’adaptació de l’animal que la família adoptiva no sap com solventar. També s’hi afegeix el fet que no poden permetre’s l’ajuda d’un educador. És habitual que considerin que determinades conductes no es podran corregir mai. Molts d’ells tornen l’animal abans de la primera setmana i, segons els professionals, aquest no és temps suficient per tal que un animal s’adapti a la seva nova llar.

Desde l’ Associació d’Amics i Voluntaris de la Gossera de Barcelona creiem que el principal motiu és la falta d’informació envers a com s’ha de tenir cura d’un animal de companyia i com s’ha de treballar un comportament inadecuat que eventualment es presenti, com poden ser agressivitats, pors, estrés, ansietats, etc.

Assistència post-adopció

Volem donar suport a tots aquells adoptants que tinguin dificultats amb l’adaptació de l’animal amb l’objectiu de fer desaparèixer els problemes, evitar que l’animal torni al centre i garantir el seu benestar.

Oferim l’assistència d’un educador a aquelles famílies que ho requereixin, prèvia valoració de la seva necessitat, i que vulguin intentar solventar les dificultats que hagin sorgit, evitant la devolució de l’animal.

L’exit obtingut durant el 2013 (any d’inici de l’activitat) ha sigut rotund, i si no fos per això alguns gossos i gats adoptats estarien novament al centre.

Assistència pre-adopció

D’altra banda, hi ha alguns animals que dins del CAAC ja están presentant simptomatologies no adients (especialment agressivitats o estats d’estrés molt elevats que els afecten anímicament d’una forma negativa durant la seva estança). Aquestes situacions dificulten la seva adopció ja que els visitants prefereixen optar per altres animals més tranquils i estables emocionalment.

Des del CAAC ens han manifestat que, en aquests casos, la recuperació de l’animal s’hauria de fer fora del centre. Per aquesta raó, volem finançar aquesta assistència amb professionals externs que tenen instal·lacions acondicionades i preparades precissament per aquests fins.

Desplaçat dalt de tot